Säkerhet

Skyddat boende och öppenvård

Vi kan hjälpa både privat och offentlig verksamhet att genomföra omfattande riskanalyser om en individ blir utsatt för hot. Analysen ligger sedan till grund för att vi sätter in korrekta och balanserade åtgärder.

Skulle hotbilden visa sig vara hög kan vi inom 24 timmar placera skyddspersonen på ett skyddat boende med personsäkerhetsutbildad personal där vi också erbjuder skydd åt våra klienter vid vistelser utanför boendet för att därmed ombesörja en så hög levnadsstandard som möjligt.  

Om analysen påvisar att ett skyddat boende ej är påkallat kan vi i stället skyddsplacera en person i eget boende, företrädesvis på annan plats i landet. Skyddspersonen får då en kvalificerad kontaktperson som fungerar som stöd i vardagen, hjälper till med bland annat myndighetskontakter samt utvecklar och vidmakthåller ett högt säkerhetstänkande hos skyddspersonen.

Utbildning

Det svenska samhället förändras snabbt och behovet av säkerhet och trygghet ökar i rekordfart. Är du arbetsgivare eller på annat sätt ansvarig för säkerheten i en organisation där det kan finnas risk för våld, hot om våld eller andra säkerhetsrisker som kan leda till skada på er verksamhets individer, egendom eller anseende? Vi kan hjälpa er att efterleva Arbetsmiljöverkets regler gällande våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) som arbetsgivare har en skyldighet att följa, men också med att eliminera eller minska risken för andra typer av fysiska angrepp.

Genom vårt samarbete med konsulter med både bredd och specialistkunskaper från bland annat polisen, försvarsmakten och psykiatrin samt med adekvat akademisk examen inom till exempel juridik, anti-terror, säkerhet och underrättelsetjänst erbjuder vi särskilda insatser för att hantera akuta risker men också metoder och verktyg för ett långsiktigt systematiskt säkerhetsarbete – Security Risk Management.

Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom pågående dödligt våld (PDV), Hot och våld, Våldsbejakande extremism och radikalisering, konfliktkunskap och konflikthantering, Grundläggande taktiskt förhållningssätt, Mental förberedelse och stress, Fysiska tekniker och metoder, personsäkerhet samt krisstöd

Kontakta oss

Skicka ett meddelande direkt genom formuläret, eller maila oss på info@tophuman.se.

Tack!
Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.