Säkerhet

Säkerhet på arbetsplatsen

Vi hjälper både privat och offentlig verksamhet att genomföra riskanalyser och kartläggning och utbildning inom området hot- och våld. Analysen ligger sedan till grund för att vi sätter in korrekta och balanserade åtgärder.

Våra erfarna konsulter hjälper er med kartläggning av risker, riskanalyser och framtagande av handlingsplan och åtgärder. Vi hjälper även gärna till med den förändringsledning som behövs för att uppnå målet med en säkrare arbetsplats.  

Vi på TopHuman har lång erfarenhet av att jobba med kunder inom kommunal verksamhet som skola, vård- och omsorg men även kunder inom den privata sektorn som jobbar med kundmöten och service.

Utbildning

Det svenska samhället förändras snabbt och behovet av säkerhet och trygghet ökar i rekordfart. Är du arbetsgivare eller på annat sätt ansvarig för säkerheten i en organisation där det kan finnas risk för våld, hot om våld eller andra säkerhetsrisker som kan leda till skada på er verksamhets individer, egendom eller anseende? Vi kan hjälpa er att efterleva Arbetsmiljöverkets regler gällande våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) som arbetsgivare har en skyldighet att följa, men också med att eliminera eller minska risken för andra typer av fysiska angrepp.

Genom vårt samarbete med konsulter med både bredd och specialistkunskaper från bland annat polisen, försvarsmakten och psykiatrin samt med adekvat akademisk examen inom till exempel juridik, anti-terror, säkerhet och underrättelsetjänst erbjuder vi särskilda insatser för att hantera akuta risker men också metoder och verktyg för ett långsiktigt systematiskt säkerhetsarbete – Security Risk Management.

Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom pågående dödligt våld (PDV), Hot och våld, Våldsbejakande extremism och radikalisering, konfliktkunskap och konflikthantering, Grundläggande taktiskt förhållningssätt, Mental förberedelse och stress, Fysiska tekniker och metoder, personsäkerhet samt krisstöd

Kontakta oss

Skicka ett meddelande direkt genom formuläret, eller maila oss på info@tophuman.se.

Tack!
Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.