Om TopHuman

Vi är specialiserade på verksamhetsutveckling till privata och offentliga aktörer inom vård, skola och omsorg. Vår ambition är att effektivisera verksamheter och ge människor möjlighet till personlig utveckling. Det här sker med insatser inom kompetensförsörjning och säkerhet.

Vi har sedan flera år tillbaka utvecklat en gedigen arbetsmetod för verksamhetsutveckling. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att välja en helhetslösning av en och samma leverantör. På så vis sparar ni tid, pengar och höjer kvaliteten på er verksamhet.

Vi väver samman en verksamhets visioner om framgång med människors drömmar om nya utmaningar. Vi skapar möjligheter för människor och ger deras karriärer en skjuts i rätt riktning, samtidigt som vi hjälper verksamheter att växa.

Vårt kvalitetsarbete sker i enlighet med ISO 9001. Vi har därmed en mycket god förmåga att stödja organisationer i utformningen av långsiktiga processer och på så vis säkerställa en strategisk kompetensförsörjning som kan möta framtidens krav både på organisationen och individen.

Vi är även licensierade i Farax 360, ett av Sveriges bästa verktyg inom ledarutveckling. Metoden bygger på omfattande forskning av skandinaviska chefer och vilar på vetenskaplig grund. Effekten av insatserna är alltid mätbara.  

Vi är dessutom ett bemannings- och rekryteringsföretag som följer lagar, etiska regler och allmänna leveransvillkor, samt har ansvarsförsäkring och jämställdhetsplan. Vår bakgrund inom säkerhetsområdet gör oss effektiva i utformningen av en organisations säkerhetsaspekter, vilket har blivit mer aktuellt senaste åren.

Kunder & Samarbeten

Ett urval av våra nöjda kunder och samarbtespartners