Kompetensförsörjning

Rekrytering

Med mer än 15 års erfarenhet inom rekrytering och hundratals lyckade uppdrag är våra kunder i trygga händer. Vi erbjuder chefer och specialister inom vård, skola och omsorg såsom enhetschefer, rektorer, HR-chefer, tekniska chefer, läkare och socionomer.

Fördelar med att använda oss är att vi erbjuder hela eller delar av rekryteringsprocessen, vi fakturerar kunden först när uppdraget är slutfört, vi erbjuder dessutom en omrekryteringsgaranti på alla våra uppdrag.

Metoden är använder oss av i rekryteringsprocessen är Executive Search.

Bemanning

Att hyra in personal är ett effektivt sätt att lösa till exempel arbetstoppar, sjukdomar, semestrar och på samma gång sänka de fasta kostnaderna. Vi har under många år hyrt ut specialister inom vård, skola och omsorg såsom läkare, lärare, socionomer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor.

Fördelar med att använda oss är att ni hyr enbart vid behov. Ni får också hyra in samma person varje gång, vilket ökar effektiviteten. Ni har också möjlighet att prova personal innan ni själva anställer. Förutom allt detta sparar ni er tid medan vi löser er personalförsörjning, samt att ni får möjlighet att anställa personen kostnadsfritt efter 6 månader.

Outplacement

Ibland händer det att arbetsgivare och arbetstagare måste gå skilda vägar. Orsakerna kan vara många, men beror ofta på att den anställde inte kan, får eller vill arbeta kvar på sin nuvarande position.

Outplacement är en tjänst som erbjuder hjälp med att gå skilda vägar under strukturerade former, vilket gynnar båda parter. Det här är också ett bra sätt för en arbetsgivare att visa att man har en positiv företagskultur där man tar hand om sina anställda. På så vis stärker man samtidigt sitt varumärke både hos personalen, kunder och sin omgivning.

Utbildning och utveckling

Våra organisationskonsulter har lång erfarenhet från ledande positioner inom både privata och offentliga verksamheter. Vi vet vad som krävs för att genomföra det förändringsarbete din verksamhet behöver för att kunna utvecklas.

Att få en organisation att fungera optimalt är ett ständigt arbete. Det gäller att våga ändra beteende för att kunna uppnå nya målsättningar. Det handlar om målinriktade åtgärder som nya samarbetsformer och processer samt arbeta aktivt med ledarskapsutveckling och kommunikation. Dokumentation i form av digitalt HR-stöd är också ett viktigt medel för att en organisation skall utvecklas och förbli effektiv.

Vi stärker både individen och gruppen för att ge er verksamhet de bästa förutsättningarna till förändring och utveckling. Detta sker genom en rad olika insatser i form av utbildning, kompetensutveckling och coachning för både chefer, grupper och medarbetare.

Kontakta oss

Skicka ett meddelande direkt genom formuläret, eller maila oss på info@tophuman.se.

Tack!
Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.